Strona główna > Aleja Franza Josefa

Aleja Franza Josefa

W 1889 roku w związku z budową nowego dworca kolejowego, w miejscu nieutwardzonej ścieżki, wytyczono nową drogę łączącą dworzec z placem Garncarskim, obecnym Chrobrego. Droga ta, w niedługim czasie stała się główną arterią w centrum miasta. Pierwotnie nazwano ją Tunnelstraße, a w 1898 roku przemianowano jej nazwę na aleję Franza Josefa. Po włączeniu Bielska w granice Polski w 1918 roku, ulica na odcinku od placu Garncarskiego do ulicy Dąbrowskiego otrzymała nazwę – 3 Maja, a na odcinku od Dąbrowskiego do dworca – Legionów. Jej kolejne nazwy to Adolfa Hitlera podczas drugiej wojny światowej oraz po wojnie: pierwszego odcinka Włodzimierza Lenina, drugiego Armii Czerwonej. W 1990 roku połączono oba odcinki i całej ulicy nadano nazwę 3 Maja. W zabudowie zachodniej strony ulicy nazywanej czasami promenadą Korna, przeważają niegdyś należące do bogatych fabrykantów, piętrowe kamienice z lat 1890–1913 reprezentujące przede wszystkim neobarok, neorenesans i secesję. Wszystkie budynki powstałe przed 1918 rokiem wiernie naśladują architekturę Wiednia i prawie wszystkie były dziełem Karola Korna. Wschodnia część ulicy to tzw. Domy Kolejarskie – dwie połączone secesyjne kamienice wybudowane w latach 1912–1913, które pierwotnie zamieszkiwane były przez rodziny kolejarskie oraz wybudowany w 1893 roku hotel Kaiserhof (Dwór Cesarski) – obecna nazwa President.

Tunnelstraße, aleja Franza Josefa, Ulica 3 Maja