Przejdź do treści
Strona główna > Alumneum znaczy bursa

Alumneum znaczy bursa

W 1870 roku przy ówczesnej ulicy Alumneumgasse bielska parafia ewangelicka oddała do użytku internat męskiego Seminarium Nauczycielskiego. Budowa bursy dla uczniów – alumnów, sfinansowana była ze środków fundacji założonej w 1868 roku przez mieszkającego w Paryżu bielszczanina Pawła Eugeniusza Lauerbacha. Otwarcie internatu zwanego Alumneum im. Pawła E. Lauerbacha rozwiązało problem zakwaterowania zamiejscowych studentów seminarium, gdyż szkoła była pierwszą tego typu placówką ewangelicką w całej Austrii i kształciła nauczycieli szkół ewangelickich dla całej monarchii. Całoroczna opłata za mieszkanie i posiłki wynosiła 100 florenów. Od 1871 roku z części pomieszczeń w budynku korzystało Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, które w 1874 roku wyprowadziło się do gmachu szkół średnich przy dzisiejszej ulicy Słowackiego. Obecnie w dawnym budynku internatu znajduje się Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja.

Alumneum, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12