Przejdź do treści

Kamienica w kamienicy i austriacki Urząd Celny

Pierwotnie budynek w stylu gotyckim z XV wieku, w którym mieścił się skład soli. Skład prowadzony był na podstawie przywileju, który Bielsko otrzymało w 1440 roku od księcia Bolesława II Cieszyńskiego. W drugiej połowie XVII wieku wzniesiono nowe, zewnętrzne mury budynku, zachowując stare wnętrze. W 1759 roku budynek został zakupiony przez miasto od kupca Ferdynanda Koronsay’a i do 1808 roku pełnił rolę bielskiego ratusza. W 1814 roku jego właścicielem został austriacki Skarb Państwa, który przeznaczył go na działalność Urzędu Celnego.

Urząd celny austriackiego Skarbu Państwa – Rynek 7