Przejdź do treści

Bielski Tel Awiw w ogrodach zamkowych

Ogrody zamkowe zostały założone w 1489 roku i obejmowały południowo-wschodnią część Dolnego Przedmieścia. Teren pomiędzy zamkiem a rzeką Białą, obejmujący obecne ulice: Bohaterów Warszawy, Grota-Roweckiego, Kołłątaja, Kunickiego i Wilsona był prezentem od miasta dla księcia Kazimierza II, w zamian za uzyskane przez mieszczan prawo do wznoszenia zabudowań poza murami miasta oraz potwierdzenie ich wszystkich dotychczasowych przywilejów. Na miejscu dawnych ogrodów zamkowych w latach 1934 – 1939 powstał modernistyczny kompleks budynków mieszkalnych, przeznaczonych dla zamożnej elity Bielszczan, często zwany bielskim Tel Awiwem, gdyż wiele budynków należało do bogatych bielskich Żydów. Budynki były stawiane w luźnej zabudowie i dopiero po II wojnie światowej, wolne parcele wypełniono tzw. plombami. W 1950 roku w centralnej części kompleksu, przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Bohaterów Warszawy i Wilsona powstał gmach szkolny, obecnie stanowiący siedzibę liceum ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Jedną z najciekawszych budowli w kompleksie jest grupa pięciu budynków funkcjonalistycznych, wybudowanych w 1937 roku pomiędzy obecnymi ulicami Bohaterów Warszawy i Kapitana Aleksandra Kunickiego w ułożeniu przypominającym dziób okrętu. Najbardziej wysunięty z grupy budynek z uwagi na swój zaokrąglony zgodnie z linią brzegową rzeki Białej kształt, potocznie zwany jest „okrąglakiem”. Przed II wojną światową budynek często nazywany był Colloseum.

Ogrody zamkowe – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kołłątaja, ul. Kunickiego, ul. Wilsona