Bielski Syjon

Sadzawka Pastorów

W 1934 roku na Bielskim Syjonie, na skwerze przed kościołem pw. Zbawiciela postawiono pomnik-fontannę, zwany Sadzawką lub Studnią Pastorów. Jego pomysłodawcą był ksiądz Richard Wagner, ówczesny proboszcz bielskiej parafii ewangelickiej, a wykonawcą firma znanego bielskiego… Czytaj więcej »Sadzawka Pastorów

Jedyny w Polsce

W centrum Bielskiego Syjonu, nieopodal kościoła ewangelickiego pw. Zbawiciela stoi 2,5 metrowy, ważący 690 kilogramów i wykonany z brązu pomnik Marcina Lutra. Pomysłodawcą postawienie w Bielsku pomnika reformatora, był właściciel fabryki włókienniczej – Heirlich Wilhelm… Czytaj więcej »Jedyny w Polsce

Bielski Syjon

Bielski Syjon to część Górnego Przedmieścia, wydzielona w XVIII wieku na terenie pastwiska miejskiego, na potrzeby bielskich ewangelików. Jego powstanie było następstwem wydanego w październiku 1781 roku przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego, który kończył… Czytaj więcej »Bielski Syjon

Dom Diakonis

W okresie reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski odrzucił instytucję zakonów, a ich odpowiednikiem stały się diakonaty czyli wspólnoty kobiet służebnic – diakonis, których celem było poświęcenie się pracy społecznej i charytatywnej oraz pomaganie ludziom potrzebującym. Inicjatywa stworzenia… Czytaj więcej »Dom Diakonis