Domy kolejarskie

Dwa połączone ze sobą domy mieszkalne, wielorodzinne wybudowane w latach 1912-1913. W związku z faktem, że projekty architektoniczne domów kolejarskich w tamtym okresie wykonywano centralnie w Wiedniu i wysyłano do poszczególnych miast monarchii, projekt budynków wykonał wiedeński architekt Bobrowsky na zlecenie dyrekcji Kolei Północnej SA. W budynkach mieszkali pracownicy kolei wraz z rodzinami.

Domy Kolejarskie – ul. 3 Maja 14-16 przy wlocie ul. Wałowej