Przejdź do treści

Dworek Franza Mänhardta

W 1822 roku po ukończeniu studiów chemicznych w Wiedniu, przyjechał do Bielska Franz Mänhardt. Mänhardt na tzw. Pastornaku, pomiędzy dzisiejszymi ulicami 1 Maja i Przekop wybudował dom mieszkalny przypominający klasycystyczny dworek oraz budynki farbiarni tkanin. Zakład prowadził przez około pięćdziesiąt lat, a później przekazał go swojemu synowi Carlowi, który kontynuował dzieło ojca. Po śmierci Carla Mänhardta w 1888 roku dworek i budynki przemysłowe nabył bielski fabrykant Franz Geyer przekształcając je w fabrykę sukna. Po wojnie majątek znacjonalizowano, a w dworku od 1958 roku mieści się Dom Kultury Włókniarzy.

Dworek Franza Mänhardta, Dom Kultury Włókniarzy – ul. 1 Maja 12