Przejdź do treści

Dziewiętnastowieczny urząd skarbowy, sąd, więzienie …

Kamienica charakteryzująca się dużą bramą wjazdową oraz posiadająca wewnętrzny dziedziniec, zbudowana została w 1819 roku. Budynek został wzniesiony na potrzeby władz miasta Bielska i pierwotnie pełnił rolę nowego miejskiego ratusza. W tamtym okresie w budynku mieścił się posterunek policji oraz funkcjonowało miejskie więzienie. W 1849 roku po wyprowadzeniu się z budynku miejskich urzędników, w latach 1849 – 1903 pomieszczenia zajmowane były przez urząd finansowy i sąd powiatowy, a w latach późniejszych straż miejską, powiatową kasę chorych i towarzystwo Nordmark.

Urząd finansowy, ratusz, sąd … – Rynek 9