Przejdź do treści

Dżuma w Bielsku i przydrożny krzyż

Stary przydrożny, kamienny krzyż, stojący przy placu Albrechta, obecnym Zwycięstwa, obok jednego z budynków szpitala pediatrycznego, postawiony w XIX wieku. Krzyż wzniesiono w miejscu, w którym w XVI i XVII wieku znajdował się drewniany kościół św. Wawrzyńca oraz cmentarz. Na cmentarzu chowano ofiary dżumy, która nawiedziła miasto w 1599 roku. Kościół św. Wawrzyńca został zniszczony w XVII wieku.

Przydrożny krzyż – pl. Zwycięstwa