Fabrykant sukna i jego pałacyk

Jeden z najładniejszych budynków znajdujących się na obecnym placu Wojska Polskiego przy wlocie ulicy Ratuszowej, został wybudowany w 1880 roku dla urodzonego w Białej, fabrykanta sukna i właściciela zakładów włókienniczych w Leszczynach – Franciszka Strzygowskiego. Franciszek Strzygowski był również posłem do Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie i Sejmu Śląskiego w Opawie. Po jego śmierci pałacyk do 1910 roku była własnością córki Franciszka – Elwiry Strzygowskiej, żony Alfreda Fiałkowskiego, właściciela fabryk papieru w Białej i Czańcu.

Pałacyk Strzygowskich – ul. 11 Listopada 40