Przejdź do treści

Gospoda „Pod Patriotą”

Budynek na granicy Aleksandrowic i Starego Bielska, u zbiegu dzisiejszych ulic Jana III Sobieskiego i Emilii Plater został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Przez kilkanaście lat mieściła się w nim gospoda „Pod Patriotą” (Gasthaus „zum Patrioten”) prowadzona przez Pawła Waloschke. Restaurator regularnie organizował dla mieszkańców festiwal uboju świń, bankiety i tańce. Często urządzane były również imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczany był na posiłki dla biednych uczniów. W pomieszczeniach budynku odbywały się spotkania Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli w Bielsku oraz pastorów ewangelickich, z uwagi na niedaleką lokalizację kościoła ewangelickiego w Starym Bielsku. Gospoda w Aleksandrowicach była ulubionym miejscem odwiedzin Bielszczan, którzy po niedzielnym spacerze chętnie wpadali do niej na smaczny obiad i piwo. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się oddział Ligi Obrony Kraju.

Gospoda „Pod Patriotą” – Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 92