Przejdź do treści

Nowa remiza w Bielsku

Z dedykacją dla bielsko-bialskich strażaków.

„Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi” – Seneka.

Nowa remiza dla Bielsko-Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oddana do użytku w 1930 roku, zastąpiła dotychczasową remizę funkcjonującą od XIX na ulicy Jana III Sobieskiego. Budynek został zaprojektowany przez duet architektów Alfreda Wiedermanna oraz Antoniego Müllera, posiadał własną wieżę obserwacyjną i wybudowany był z funduszy miejskich. Obiekt był użytkowany przez Państwową Straż Pożarną do 2009 roku.

 • 1863 – Z uwagi na częste pożary wybuchające w obiektach przemysłowych, zagrażające całemu miastu, na zebraniu bielskiego związku gimnastycznego Turnverein, za zgodą burmistrzów Bielska i Białej powołano stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 1864 – Powołano Bielsko-Bialską Ochotniczą Straż Pożarną, która początkowo liczyła 84 członków, w większości narodowości niemieckiej. W jej skład wchodzili mieszczanie, rzemieślnicy, ludzie wolnych zawodów i przemysłowcy. Pierwszą „remizą” strażacką była szopa w fabryce mydła w Bielsku, przy obecnej ul. Listopadowej

 • 1884 – Strażacy otrzymali pierwszą remizę z prawdziwego zdarzenia, przy obecnej ul. Jana III Sobieskiego. W remizie zainstalowano pierwszą w monarchii austriackiej centralę telefoniczną, zapewniającą łączność ze 150 punktami w mieście i okolicy

 • 1891 – W Białej oddano do użytku pierwszą remizę strażacką, przy obecnym placu Ratuszowym

 • 1894 – Strażacy rozpoczęli użytkowanie sprzętu gaśniczego na parę, który zastąpił ręczne sikawki

 • 1904 – Zmodernizowano system alarmowy, instalując w mieszkaniach wszystkich członków straży dzwonki

 • 1920 – Po raz pierwszy w obu miastach przeprowadzono inspekcje zabezpieczeń przeciwpożarowych, były to działania podjęte w następstwie pożarów, które wybuchły w 48 fabrykach

 • 1927 – Strażakom przekazano pierwszy samochód gaśniczy marki Steyr

 • 1930 – Oddano do użytku nowoczesną remizę przy ul. Grunwaldzkiej

 • 1934 – Z uwagi na niemieckie pochodzenie strażaków w Bielsku oraz względy finansowe, władze Białej wyodrębniły własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Krakowskiej. W jej skład wchodzili wyłącznie Polacy

 • 1937 – Bielsko-Bialska Ochotnicza Straż Pożarna zmieniła nazwę na Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku

 • 1945 – Strażacy z ofiarnością i poświęceniem likwidowali wiele pożarów wzniecanych przez wycofujące się wojska niemieckie. Po wojnie jako siedzibę straży pożarnej obrano budynek remizy przy ul. Grunwaldzkiej. W chwili zajęcia budynku na 10 boksów garażowych tylko 2 były wolne, reszta przeznaczona była na magazyny żywnościowe i gospodarcze wojsk radzieckich. W garażach przeznaczonych dla straży znajdowało się kilka odcinków węży, jedna motopompa i poniemieckie sorty mundurowe, które przystosowano do potrzeb pożarnictwa polskiego

Nowa remiza w Bielsku – ul. Grunwaldzka 9