Przejdź do treści

Od fabryki do kamienicy czynszowej

Okazały budynek fabryczny wzniesiony w 1863 roku przy ówczesnej ulicy Pastornak przez mistrza sukienniczego Karla Traugotta Piescha. Pochodzący z fabrykanckiej rodziny Karl T. Piesch początkowo prowadził działalność na Górnym Przedmieściu w domu swojego teścia, przy dzisiejszej ulicy Jana III Sobieskiego 35. W 1856 roku zakupił na licytacji sąsiedni budynek mieszkalny pod numerem 33, na zapleczu którego wzniósł niewielką wytwórnię sukna. Zakład prowadził wspólnie z młodszym bratem Heinrichem. W 1863 roku Piesch cały majątek zainwestował w budowę fabryki przy Pastornaku. W budynku znajdowała się tkalnia sukna i wyrobów wełnianych oraz pomieszczenia mieszkalne, w których zamieszkał wraz z rodziną. Dwa lata później fabryka zbankrutowała i została wystawiona na licytację. Według przekazów rodzinnych Piesch sfałszował weksle i uciekł do Ameryki, pozostawiając w Bielsku żonę i dzieci. Od 1873 roku przez kolejne cztery lata właścicielem fabryki był kuzyn Piescha – August Förster. Po jego upadłości w 1877 roku fabrykę przejął teść Förstera – Josef Bernaczik, właściciel zakładu apretury J. Bernaczik & Syn. Bernaczik przekształcił budynek fabryczny w kamienicę czynszową, dzięki czemu obiekt zachował się w niemal niezmienionej formie jako przykład architektury fabrycznej tamtej epoki.

Fabryka sukna Karla Piescha – ul. 1 Maja 17