Przejdź do treści

Ozdoba wsi Kamienica

W pobliżu Bielska leży wieś Kamienica. Ozdobą tej wsi jest starożytny kościół Panny Maryi, stanowiący pamiątkę odległych bardzo wieków. Ściany tego kościoła złożone z potężnych tramów, przetrwały mnogą liczbę pokoleń pobożnych włościan, którzy od czasu do czasu tylko wieżyczkę i dach na kościele poprawiać muszą. Gdyby chcieli, to mogliby mieszkańcy tutejsi, wystawić sobie wspaniały i piękny kościół, lecz wątpię czyby z lekkiem sercem i spokojnem sumieniem zdołali rozebrać ten starożytny kościół, który jest świadkiem ich przeszłości i w obrębie którego przodkowie ich, błagali Boga o błogosławieństwo dla swego potomstwa. Gdy z czworogrannej dosyć wysokiej wieżyczki, zabrzmi głos dzwonka, wtedy włościanie z Kamiennej spieszą na podsienia okalające cały kościół, gdzie oczekują przybycia księdza z Bielska, za zbliżeniem się którego, kościelny otwiera drzwi świątyni, którą wnet pobożni napełniają, śpiewając pieśni, podczas gdy ksiądz za ołtarzem ubiera się do mszy. Przeważna liczba obrazów będących w tym kościele, pochodzi z XVI stulecia. Obraz Ś-ej Barbary, mieszczący się w tryptyku, malowany był roku 1550. W innym znowu ołtarzu przedstawioną jest na obrazie Panna Marya, która trzymając w ręce białą lilię – stoi na pół księżycu, po bokach zaś jest dwóch biskupów pomieszczonych na skrzydłach ołtarza.

Fragment „Szląsk austryacki słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony” – Opracowanie naukowe, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1888

W 1547 roku osiedli w Kamienicy drwale, pochodzący z Czech i Moraw zbudowali z własnych funduszy drewniany kościół. W 1560 roku kościół przejęli ewangelicy, którzy dokonali w nim różnych przeróbek oraz zniszczyli wiele obrazów i część wyposażenia. W 1630 roku, na mocy zarządzenia cesarza Fryderyka III kościół zwrócono katolikom. Od tego okresu, kościół był filią parafii św. Mikołaja w Bielsku. Pierwotnie patronem kościoła był św. Jakub, a od 1660 roku patronką została św. Małgorzata. Kościół w Kamienicy był najstarszym i największym drewnianym kościołem na Śląsku do 1905 roku, kiedy został rozebrany.

Drewniany kościół w Kamienicy rozebrany w 1905 roku.