„Pediatryk” w austriackich koszarach

W kompleksie budynków obecnego szpitala pediatrycznego przy ulicy Sobieskiego, w okresie od 1894 do 1955 roku mieściły się koszary wojskowe. Koszary wybudowano w latach 1894-1895 na wzgórzu wznoszącym się nad Górnym Przedmieściem, na prośbę władz miejskich zaniepokojonych wzrostem protestów robotniczych. W skład kompleksu koszarowego wchodziły: tzw. dom maruderów mieszczący lazaret i kuchnię, budynek oficerski z kasynem, budynek podoficerski z wartownią i aresztem, dwa budynki żołnierskie oraz stajnie. W koszarach zakwaterowano batalion piechoty austriackiej w sile około 400 żołnierzy. W okresie międzywojennym budynki zajmowane były przez 3 Pułk Strzelców Podhalańskich biorący udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku pułk został włączony w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej dowodzonej przez gen. Józefa Kustronia. W pułku służyli m.in.: Bronisław Czech – znakomity sportowiec, Aleksander Kunicki – autor zamachu warszawskiego Kedywu na generała SS Franza Kutscherę, Stanisław Sosabowski – dowódca Polskiej Brygady Spadochronowej w Wielskiej Brytanii. W okresie II wojny światowej w koszarach kwaterowały wojska okupacyjne. W nocy z 22 na 23 sierpnia 1944 roku doszło do spektakularnej akcji oddziału Armii Ludowej im. „Marcina” pod dowództwem Józefa Farugi, który wdarł się na teren koszarów i zdobył większą ilość broni i amunicji. Po wojnie polska armia zajmowała koszary jeszcze przez 10 lat i w 1955 roku oddała je miastu Bielsko-Biała. Władze miejskie zadecydowały, iż w jeden z koszarowych budynków powstanie Liceum Medyczne dla pielęgniarek, a w pozostałych szpital dziecięcy. Przystosowanie budynków na potrzeby szpitala zajęło wiele lat. Po czterech latach od przejęcia obiektu przez miasto, oddano do użytku pierwszy wyremontowany budynek „pediatryka”. Pierwszym patronem szpitala został Janusz Korczak, warszawski pedagog, lekarz, publicysta i wielki przyjaciel dzieci, który w czasie hitlerowskiej okupacji zginął w komorze gazowej dobrowolnie towarzysząc w ostatniej podróży swoim podopiecznym z domu dziecka w warszawskim getcie.

Koszary wojskowe, Szpital Pediatryczny – ul. Jana III Sobieskiego 83