Przejdź do treści

Podziurawiona kamienica lekarza miejskiego

Neobarokowa kamienica wzniesiona w 1895 roku dla wybitnego lekarza miejskiego dr Macieja Kwiecińskiego. Budynek posiadający charakterystyczny trapezowy hełm wieńczący naroże i ozdobiony rzeźbami został zaprojektowany przez Emanuela Rosta juniora. Za budynkiem znajdował się niewielki ogród. Maciej Kwieciński urodził się w 1853 roku w Komorowicach. Po ukończeniu czteroklasowej szkoły w Białej, w 1865 roku rozpoczął naukę w krakowskim gimnazjum św. Anny. Od 1873 roku studiował na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora. Po ukończeniu studiów przez kilka lat mieszkał i pracował w Oświęcimiu, w którym odegrał kluczową rolę w powstrzymaniu epidemii tyfusu plamistego. Po przeprowadzce do Białej pełnił funkcję lekarza miejskiego, a od 1900 roku objął również funkcję lekarza szkolnego miasta. W 1929 roku dr Kwieciński zlikwidował praktykę lekarską i przeszedł w stan spoczynku. Funkcję lekarza szkolnego pełnił do końca roku szkolnego 1934. Na elewacji budynku widać ślady ostrzału z czasów II wojny światowej. Po wojnie budynek przeznaczono na cele mieszkalne.

Kamienica dr Macieja Kwiecińskiego – ul. Legionów 13