Przejdź do treści

Polski Bank Krajowy

Gmach Polskiego Banku Krajowego wybudowany w latach 1922 – 1923, przy ówczesnej ulicy Nad Niwką u zbiegu z ulicą Ratuszową. Budowlę zaprojektował bialski architekt i budowniczy, żydowskiego pochodzenia Leopold Landau. Od 1924 roku budynek należał do Banku Gospodarstwa Krajowego, który powstał na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej, z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. W wyniku fuzji Bank Gospodarstwa Krajowego wchłonął m.in. Polski Bank Krajowy. W budynku mieściły się biura banku oraz mieszkania urzędników. Zwieńczenie narożnika gmachu zdobi postać orła pomiędzy herbami miast Bielska i Białej.

Polski Bank Krajowy, Bank Gospodarstwa Krajowego – ul. Stojałowskiego 23