Przejdź do treści

Prywatna szkoła niemiecka w Lipniku

Budynek prywatnej niemieckiej szkoły w Lipniku, powstałej pod patronatem austriackiego Stowarzyszenia Deutsche Schulverein z inicjatywy niemieckich działaczy z Bielska i Białej. Przesłanką otwarcia szkoły prywatnej był fakt, że część lipnickich dzieci ze względu na znaczne odległości nie mogła uczęszczać do szkoły w centrum Lipnika, a ubogą gminę nie było stać na utrzymanie drugiej szkoły. Szkołę otwarto w dniu 1 lutego 1883 roku na terenie lipnickiej Dolnej Wsi i była pierwszą na terenie Galicji szkołą austriackiego Deutsche Schulverein. Po pierwszym roku działania szkoły jako jednoklasowej Niemieckiej Szkoły Ludowej, została przekształcona w trywialną, a w 1886 roku otrzymała prawo publiczności. W 1891 roku szkoła już jako czteroklasowa otrzymała nowy, wzniesiony według projektu Emanuela Rosta juniora budynek przy zbiegu ulic Lipnickiej i Akademii Umiejętności. Gmach szkolny został wzniesiony ze składek Niemców z Bielska i Białej po apelu burmistrza Lipnika Aleksandra Gieldanowskiego. Do szkoły uczęszczało rocznie około 400 dzieci z Dolnej Wsi, Leszczyn, Łęku a nawet Komorowic, głównie z rodzin robotniczych. Pomimo, iż połowa uczniów była pochodzenia polskiego nauka miała wyłącznie niemiecki charakter.

Budynek niemieckiej szkoły w Lipniku, założonej przez Deutsche Schulverein – ul. Lipnicka 34