Przystanek kolejowy Bielsko-Biała Mikuszowice

Otwarty około 1925 roku przystanek kolejowy we wsi Mikuszowice bardzo szybko okazał się trafioną inwestycją. Każdego dnia z poczekalni i kasy w niewielkim budynku stacyjnym korzystało kilkuset mieszkańców Mikuszowic udających się do fabryk i szkół w Bielsku oraz Białej. Podczas II wojny światowej w październiku 1939 roku, kiedy Mikuszowice zostały włączone w granice III Rzeszy przystanek nazwano Mikuszowitz. W ramach dalszych zmian administracyjnych wprowadzanych przez okupanta, w 1942 roku Mikuszowice Krakowskie zostały przyłączone do miasta Bielska. Przystanek przemianowano wówczas na Bielitz Süd – Bielsko Południe. Przystanek w Mikuszowicach obsługiwał połączenie kolejowe Bielsko – Żywiec otwarte w 1878 roku dzięki subwencji udzielonej przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga – właściciela dóbr żywieckich. Prace na terenie Mikuszowic prowadzone były w 1877 roku. Działki po budowę linii kolejowej zostały wykupione od barona Klobusa i mikuszowickich rolników. Nad płynącymi strumieniami i potokami, sprowadzeni przez kolej włoscy kamieniarze wybudowali mostki i kamienne przepusty. Wzniesiono również dwa budynki dróżników.

Przystanek kolejowy Bielsko-Biała Mikuszowice – ul. Morelowa