Przejdź do treści
Strona główna > Sadzawka Pastorów

Sadzawka Pastorów

W 1934 roku na Bielskim Syjonie, na skwerze przed kościołem pw. Zbawiciela postawiono pomnik-fontannę, zwany Sadzawką lub Studnią Pastorów. Jego pomysłodawcą był ksiądz Richard Wagner, ówczesny proboszcz bielskiej parafii ewangelickiej, a wykonawcą firma znanego bielskiego budowniczego Karola Korna. Pomnik wykonano z otrzymanych ze starego cmentarza ewangelickiego elementów grobowca rodziny żydowsko – ewangelickiej Baum i Friedlander. Miał on formę granitowej tumby, którą napełniono wodą. Woda symbolizowała wodę życia, czyli Słowo Boże, z którego czerpali bielscy pastorzy. Pomnik upamiętniał księdza Theodora Haase wybitnego działacza społecznego, zasłużonego dla życia publicznego i kultury. Haase był założycielem Diakonatu Śląskiego w Bielsku, z jego inicjatywy wybudowano Śląski Ewangelicki Dom Diakonis oraz powstało ewangelickie Seminarium Nauczycielskie. W 1937 roku na brzegach czterech ścian pomnika wykuto nazwiska czterech pastorów, zasłużonych dla społeczności ewangelickiej w Bielsku. Jerzego Trzanowskiego – autora wielu pieśni religijnych śpiewanych w kościołach ewangelickich, Lukasa Wanceliusa – inicjatora budowy kościoła św. Trójcy w Bielsku, Johanna Georga von Schmitza – który odbudował kościół po wielkim pożarze miasta w 1808 roku oraz Karla Samuela Schneidera – proboszcza i posła do parlamentu wiedeńskiego. Po zakończeniu II wojny światowej ówczesne władze w ramach zacierania śladów niemczyzny doprowadziły do usunięcia napisów, a tumbę zamieniły w klomb. W 2016 roku dzięki inicjatywie księdza biskupa seniora Jana Szarka, Studnia Pastorów została odrestaurowana. Pokryto ją granitową płytą, na której umieszczono różę Lutra, a na brzegach bocznych ścian przywrócono wcześniejsze inskrypcje upamiętniające pastorów.

Studnia Pastorów – pl. Marcia Lutra