Przejdź do treści

Święte pole

W latach 1909 – 1911 na zakupionych przez gminę ewangelicką gruntach przy ówczesnej ulicy Parkowej w Bielsku, założony został nowy cmentarz ewangelicki. Projektantem nekropolii był wybitny niemiecki architekt Hans Mayr, uczeń wiedeńskiego artysty Ottona Wagnera. Nowy cmentarz w formie ogrodu podzielono na trzy sektory: pierwszy o układzie równoległych alei, drugi zakomponowany wokół półkolistego centrum oraz trzeci rezerwowy oddzielony od reszty szeroką aleją. W południowo-zachodniej części cmentarza stworzono kompleks architektoniczny wzorowany na włoskim campo santo – świętym polu, składający się prostokątnego dziedzińca otoczonego zespołem budynków pomocniczych, murem arkadowym oraz kościołem cmentarnym. Na cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych bielszczan, m.in.: twórca bielskiego alpinarium i muzeum – Edward Schnack, światowej sławy śpiewaczka operowa – Felicja Kaszowska-Krotowska, burmistrz miasta Karol Steffan senior, bielscy pastorzy zmarli po 1911 roku, liczni fabrykanci m.in. Moritz Bartelmuss, Gustaw Josephy junior, Georg Schwabe, Leopold Vogt, Karol Zipser, Karol Büttner senior, Gustav Molenda. Bardzo ciekawym elementem architektonicznym cmentarza jest mauzoleum fabrykanta sukna Waltera Piescha. Na cmentarzu swoje miejsce spoczynku znaleźli również, żołnierze zmarli w czasie I wojny światowej w bielskich szpitalach. Ich śmierć upamiętniono w 1935 roku, wznosząc symboliczny pomnik. Nowy cmentarz zastąpił użytkowany od 1833 roku cmentarz na Bielskim Syjonie.

Nowy cmentarz ewangelicki – Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 92