Szczotki dla Jego Cesarskiej Mości

W 1876 roku bracia Albert i Erich Sennewaldt zakupili od znanego bialskiego sukiennika Karla Hessa budynek przy obecnej ulicy Paderewskiego w Białej i otworzyli w nim pierwszą austriacką fabrykę szczotek i pędzli. W początkowym okresie działalności firma posiadała skromne zaplecze lokalowe i maszynowe. Kiedy w 1884 roku zmarł Albert Sennewaldt prowadzenie zakładu przejął jego brat wspólnie z synami zmarłego. W 1893 roku w wyniku podziału majątku właścicielami Fabryki Szczotek i Pędzli zostali synowie Alberta – Oskar i Hugon. W tym samym roku fabrykę powiększono i uruchomiono warsztat do budowy maszyn dla przemysłu szczotkarskiego. Fabryka braci Sennewaldt zatrudniała znakomitych fachowców z Niemiec i Austro-Węgier, którzy wytwarzali ręcznie bardzo szeroki asortyment szczotek i pędzli. Na początku XX wieku produkcja obejmowała m.in. szczoteczki do zębów, szczotki do ubrań, włosów, końskiej sierści, pędzle malarskie i pędzle do golenia. Zakład jako jedyny w Europie dostarczał szczotki na dwór cesarza Franciszka Józefa oraz dwory wielu arystokratów. Około 1913 roku powiększono park maszynowy fabryki, utworzono warsztat remontowy i stolarski, co wpłynęło na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. W okresie I wojny światowej fabryka realizowała bardzo duże zamówienia dla wojska, co wymusiło zwiększenie zatrudnienia do czterystu prawników. Gospodarcza stagnacja w okresie międzywojennym negatywnie wpłynęła na działalność firmy, dopiero w 1935 roku nastąpiła poprawa sytuacji. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich do Białej, produkcję fabryki ponownie przestawiono na potrzeby wojska. W pierwszych latach wojny zmarli ówcześni właściciele fabryki bracia Sennewaldt, a przedsiębiorstwo przejęły córki Hugona – Erna i Gertruda oraz jego zięć Otto Bittner, który zarządzał fabryką do 1945 roku. Po zakończeniu wojny fabryka otrzymała nazwę Fabryka Szczotek i Pędzli „Bracia Sennewaldt”- pod zarządem państwowym – Biała Krakowska, ul. Paderewskiego 7. Okazało się, że odzyskany obiekt wymaga remontu, a park maszynowy naprawy i unowocześnienia. W kolejnych latach rozpoczęto usuwanie zniszczeń w fabryce, przystąpiono do kompletowania dokumentacji technicznej i wymiany maszyn. W 1950 roku fabrykę połączono z działającą w latach 1930–1939 przy obecnej ulicy Szkolnej, Fabryką Szczotek i Pędzli „Sanax” braci Golberg. Nowe przedsiębiorstwo otrzymało nazwę Państwowa Fabryka Szczotek i Pędzli Bielsko-Biała.

Fabryka Szczotek i Pędzli braci Sennewaldt, Befaszczot – ul. Paderewskiego 7