Przejdź do treści

Dom Korna

Jednym z pierwszych projektów wybitnego bielskiego architekta, żydowskiego pochodzenia Karola Korna, był projekt jego własnego domu, który wzniesiono w latach 1882-1883 przy obecnej ulicy Mickiewicza. Wybudowana kamienica była typowym przykładem budynku mieszkalnego typu miejskiego o charakterze pałacowym.

Karol Korn urodził się w 1852 roku w Wadowicach, w rodzinie żydowskiej. Już od najmłodszych lat jego rodzice postawili na staranne wykształcenie syna. Ukończył szkołę w Opawie, a następnie Politechnikę w Karlsruhe oraz uniwersytet w Wiedniu. Zdobytą wiedzę pogłębiał jako asystent w Szkole Technicznej w Brnie. Po osiedleniu w Bielsku przez trzydzieści lat swojej działalności zaprojektował wiele bielskich budowli. Jego sztandarowe projekty to budynki: Hotel Prezydent, Poczta Główna, Schronisko na Szyndzielni, Dworzec Kolejowy, Szpital Powszechny w Bielsku, Willa Sixta, Synagoga w Bielsku, Synagoga w Białej, Komunalna Kasa Oszczędności. Korn prowadził również cegielnię i kamieniołom w Straconce. Cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I w uznaniu za zasługi, nadał mu tytuł cesarsko-królewskiego radcy budowlanego. Korn był również człowiekiem o wielkim sercu, wspierał finansowo ubogie dzieci i studentów bez względu na ich wyznanie. Zmarł w 1906 roku w Bielsku i tu też został pochowany. W czasie okupacji jego grobowiec został zdewastowany, a los nagrobka nie jest znany do dzisiaj.

Dom Korna – ul. Mickiewicza 21