Willa pana kierownika

Budynek wzniesiony w 1903 roku przy ówczesnej ulicy Bocka, w dzielnicy willowej zwanej „kwartałem profesorskim” dla Józefa Prochaski, kierownika katolickiej, niemieckiej Szkoły Ludowej Męskiej. Jego projekt wykonała ostrawska spółka E. Vojtek i K. Rossmann. Prochaska jako radny Rady Gminnej był orędownikiem projektu wprowadzenia szkół świeckich w miejsce wyznaniowych, W czasie II wojny światowej willa została częściowo spalona.

Willa Józefa Prochaski – ul. Słoneczna 4