Przejdź do treści

Wytwórnia sukna Bathelt & Söhne

W 1809 roku budynek na Dolnym Przedmieściu, znajdujący się na lewym brzegu potoku Niper, przy zbiegu obecnych ulic Nad Niprem i Słowackiego, nabył od sukiennika Jana Jakubowskiego – Andreas Valentin Bathelt. W zakupionym budynku Bathelt wraz z dwoma synami – Karlem i Friedrichem otworzył Wytwórnię sukna Bathelt & Söhne – Bathelt i Synowie, w której rozpoczął produkcję sukna na skalę przemysłową. Około 1815 roku sukiennicy powiększyli majątek rozwijającej się firmy zakupując sąsiednie niezabudowane działki w miejscu dzisiejszych kamienic przy ulicy Słowackiego: 6, 6a i 8, ogród przy ulicy Nad Niprem 6 oraz budynek przy ulicy Nad Niprem 8. W 1818 roku firma Bathelt & Söhne uzyskała koncesję fabryczną i przestała tym samym podlegać cechowi sukienników. Po śmierci głowy rodziny – Andreasa, w 1830 roku pięciu synów Bathelta: Karl, Friedrich, Heinrich, Samuel oraz Johann uzyskali krajową koncesję fabryczną na produkcję sukna jako c.k. Fabryka sukna Gebrüder Bathelt – Bracia Bathelt. Od tego momentu mogli używać przed nazwą firmy oznaczenie c.k. oraz cesarskiego dwugłowego orła jako godło. Bracia jako pierwsi zastosowali w Bielsku mechaniczną draparkę do tkanin oraz folusz wałowy, a w 1833 roku wybudowali fabrykę w Skoczowie. Firma Gebrüder Bathelt działała w Bielsku do około 1850 roku i została rozwiązana. Jej udziałowcy lub ich spadkobiercy rozpoczęli indywidualną działalność gospodarczą. Budynek fabryczny przy Słowackiego 4 adaptowano na cele mieszkalne.

Fabryka sukna Batheltów – Bielsko-Biała, ul. J. Słowackiego 4-6-8