Przejdź do treści

Drugi trakt cesarski – ulica Żywiecka

W latach 1818-1820 zbudowano nową drogę łączącą Bielsko z Żywcem tzw. drugi trakt cesarski. Jej początek znajdował się w Białej koło dworu Thomkego, obecnie ostatniego budynku przy ulicy 11 Listopada o numerze 102. Droga zastąpiła dotychczasowy trakt do Żywca, który rozpoczynał się przy placu Opatrzności Bożej i biegł wzdłuż obecnej ulicy Broniewskiego. Od 1820 roku spod dworu Thomkego przez wiele lat wyruszali podróżni oraz wozy kupieckie w kierunku Żywca. Wzdłuż drogi powstało wiele domów spedycyjnych i zajazdów. W latach trzydziestych XX wieku, władze Białej podjęły decyzję o wybrukowaniu ulicy Żywieckiej. Prace rozpoczęto w 1935 roku w ramach robót publicznych dla bezdomnych. Jak wspominają świadkowie tych prac, brukarze z młotkami w dłoniach układali kostki, a następnie między kamienie robotnice na kolanach garnkami wlewały cement, a jego nadmiar ścierały szmatami. Nie udało się wybrukować całej drogi, gdyż prace przerwał wybuch II wojny światowej. Od czerwca 1939 roku ulica Żywiecka nosiła nazwę Alei Prezydenta Ignacego Mościckiego, jednak okupant zmienił jej nazwę na Saybuscherstrasse – Żywiecka. W latach 1971 – 1990 nosiła nazwę Andreja Greczki – marszałka Związku Radzieckiego. W latach siedemdziesiątych XX wieku, przebudowując i poszerzając ulicę Żywiecką w okolicach skrzyżowania z ulicą Krakowską, wyłączono z głównej arterii komunikacyjnej jej początkowy odcinek, pomiędzy obecnymi ulicami 11 Listopada i Stojałowskiego. Ruch skierowano ulicą Lwowską. Podczas prac wyburzono również część dworu Thomkego.

Drugi trakt cesarski – ul. Żywiecka