Przejdź do treści

Firma spedycyjna „Adolf Brüll und Söhne”

Neorenesansowa, dwupiętrowa kamienica wzniesiona w latach 1898-1899 przy zbiegu obecnych ulic Mostowej i Gazowniczej dla żydowskiego przedsiębiorcy Artura Brülla. Właściciel przeniósł do kamienicy siedzibę istniejącej od 1864 roku, największej firmy spedycyjnej w Bielsku „Adolf Brüll & Synowie”, którą przejął po ojcu Adolfie. Adolf Brüll był kupcem, finansistą oraz wieloletnim działaczem żydowskim, który gorąco orędował za oddzieleniem bielskiej społeczności żydowskiej od cieszyńskiej Gminy Wyznaniowej. Po utworzeniu Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Bielsku Adolf Brüll został najpierw jej wiceprezesem, a później prezesem. Firma „Adolf Brüll & Synowie” istniała do 1915 roku.

Kamienica Artura Brülla – ul. Mostowa 1