Przejdź do treści

Gdzie Gustaw Morcinek na nauczyciela się uczył

Z uwagi na brak aż po Kraków i Stary Sącz, placówki szkolnej przygotowującej polskich nauczycieli, w 1907 roku dzięki staraniom Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej otwarto pierwszą polską szkołę średnią – Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Grzegorza Piramowicza. Dotychczasowi nauczyciele kształcący lokalną społeczność, szkoleni byli w zupełnie innych warunkach i często nie rozumieli mentalności oraz problemów tej społeczności. W pierwszy roku funkcjonowania seminarium, w klasie przygotowawczej kształciło się 30 uczniów. Trzy lata po rozpoczęciu działalności szkoła wprowadziła się do własnego gmachu przy ulicy Komorowickiej, którego budowę w latach 1908-1910 sfinansowało Towarzystwo Szkoły Ludowej z datków ludności polskiej. Budynek wzniesiony według projektu krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego, charakteryzuje się szeroką wnęką wejściową oraz postaciami dzieci w strojach krakowskich w zwieńczeniu. Szkoła znajdowała się obok sierocińca ewangelickiego, który wybudowano w 1905 roku. Wychowankiem szkoły był m.in. śląski pisarz i nauczyciel Gustaw Morcinek, który uczęszczał do niej w latach 1910-1914.

Gmach Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego – ul. Komorowicka 27