Przejdź do treści

Leśni kaznodzieje, zbóje i Kamień Seniora

W XVII wieku, w okresie prześladowań protestantów, na polanie pod szczytem dzisiejszego Dębowca odbywały się potajemnie nocne nabożeństwa dla lokalnych ewangelików. Posługę kapłańską sprawowali „leśni kaznodzieje”, którzy przebrani za górali przekradali się z Węgier. Za stół ofiarny służyła wielka kamienna płyta, która w późniejszych latach była stołem biesiadnym dla okolicznych zbójców ukrywających się w górach. Ze względu na widok, który roztaczał się z polany na Bielsko, Białą i Magurkę Wilkowicką, od XIX wieku góra stała się atrakcją turystyczną dla pasjonatów pieszych wycieczek. 9 czerwca 1858 roku na jej stoku, podczas spaceru niespodziewanie zmarł na udar serca popularny bielski pastor ewangelicki Józef Schimko. Schimko pracował w Bielsku przez 33 lata i przygotowywał podległych mu księży, do pracy duszpasterskiej w języku polskim. W listopadzie 1864 roku dla upamiętnienia jego śmierci, w miejscu tym postawiono tzw. Kamień Seniora. Od tego okresu do lat międzywojennych górę wcześniej nazywaną Komisarską zaczęto nazywać Górą Seniora. Na polanie pod szczytem znajdowała się książęca, modrzewiowa gajówka księcia Sułkowskiego, wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku. Od 1895 roku w jej pomieszczeniach, bielska sekcja niemieckiego Towarzystwa Beskidzkiego „Beskidenverein” prowadziła gospodę, która służyła jako miejsce odpoczynku dla turystów. W późniejszym okresie udzielała również noclegów. Górę nazwano Dębowiec od istniejącej tam szkółki leśnej. W okresie II wojny światowej gospodarzem schroniska był A. Kubitza a po jej zakończeniu, splądrowany i zaniedbany obiekt wykorzystywał Związek Harcerstwa Polskiego. W 1954 roku budynek został przekazany bielsko-bialskiemu oddziałowi PTTK. Podczas remontu w 1955 roku za schroniskiem wybudowano skromne domki kempingowe dla trzydziestu osób. Przez wiele lat schronisko było najliczniej odwiedzanym schroniskiem w Beskidach. Od 1992 roku przeszło w prywatne ręce. Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie noclegami rozebrano domki kempingowe. Próby czasu nie wytrzymał również kamienny „ołtarz”, wykorzystywany przez ewangelików, zbójców, a później turystów. Zaginął w nieznanych okolicznościach. Nieopodal schroniska w latach 2012-2013 księża pallotyni wybudowali kaplicę Matki Bożej Fatimskiej i błogosławionych Dzieci Fatimskich Franciszka i Hiacynty. Często polana pod Dębowcem, gdzie znajduje się schronisko jest błędnie utożsamiana z samym szczytem, który znajduje się w odległości około 1 km od polany.

Dębowiec – góra Komisarska, góra Seniora, Schronisko – ul. Skalna 90