Przejdź do treści

Na randkę do „Wandy”

W 1913 roku obok ratusza miejskiego w Białej wybudowano pierwszy, wolno stojący, nowoczesny kinoteatr miejski. Budynek został zaprojektowany przez architekta Artura Corazza z morawskiej Igławy. Budowla łączyła w sobie elementy neobarokowe i secesyjne. Z uwagi na fakt, iż skarbiec miejski w tamtym okresie wykazywał saldo ujemne, pieniądze na budowę władze miasta pożyczyły z fundusz miejskiego przeznaczonego na pomoc najuboższym, jednocześnie przyrzekając że zostaną zwrócone z zysków kina. Początkowo koszt inwestycji szacowano na 80 000 koron, jednak z każdym dniem budowy wzrastał on znacznie, ostatecznie doszedł do około 250 000 koron. Chcąc ograniczyć koszty budowy, radni zdecydowali o postawieniu budynku kina na niskim fundamencie bez podpiwniczenia. Jak okazało się po latach, decyzja ta była katastrofalna dla obiektu z uwagi na bliskość rzeki. Podczas prac budowlanych przykryto odcinek około 30 metrów potoku Niwka w rejonie dzisiejszych ulic Ratuszowej i Stojałowskiego, w celu ułatwienia dojścia do kina. Oficjalne otwarcie kinoteatru nastąpiło 12 października 1913 roku. Sala kinowa mieściła 550 widzów, którzy mogli zasiadać w fotelach lub jedenastu lożach. Sześć loży usytuowanych było po bokach sali, a pięć naprzeciw sceny z ekranem. W budynku oprócz sali kinowej znajdowały się: kasa, garderoba, toalety, bufet. Kino jak na owe czasy posiadało bardzo dobre wyposażenie sprzętowe w postaci aparatu Edisona do wyświetlania filmów dźwiękowych. W tamtym okresie na terenie całych Austro-Węgier taki sprzęt posiadały jeszcze, tylko trzy kina. Przed projekcją filmu widzom wyświetlano krótkie filmy edukacyjne, bardzo często o tematyce przyrodniczej. Repertuar kina był bogaty, na każdy weekend starano się o pozyskanie nowości filmowych. Po II wojnie światowej kinu nadano nazwę „Wanda”. W 1972 roku podczas prowadzonego remontu naruszona została konstrukcja budynku, która z uwagi na brak podpiwniczenia i bliskość rzeki była w opłakanym stanie. Po dokonaniu kalkulacji okazało się, że odrestaurowanie budynku wiązałoby się z wybudowaniem go od nowa, dlatego zrezygnowano z dalszy prac, a budynek rozebrano.

Kino Wanda – pl. Ratuszowy