Przejdź do treści

Osobliwy przypadek

W grudniu 1853 roku Gwiazdka Cieszyńska informowała:

„W Bielsku zdarzył się w tych dniach osobliwszy przypadek, że tam matka, córka i wnuczka jednej rodziny w jednym tygodniu przyszły do połogu. Babka ma 60 lat wieku”.