Przejdź do treści

Rozmaitości

OGŁOSZENIE !

Drodzy Czytelnicy, blog „Projekt Bielsko-Biała” od dnia 1 grudnia 2021 r. zmienił adres strony internetowej. Nowy adres to: www.projektbb.pl Strona pod dotychczasowym adresem nie będzie aktualizowana. Serdecznie zapraszam na www.projektbb.pl.

Osobliwy przypadek

W grudniu 1853 roku Gwiazdka Cieszyńska informowała: „W Bielsku zdarzył się w tych dniach osobliwszy przypadek, że tam matka, córka i wnuczka jednej rodziny w jednym tygodniu przyszły do połogu. Babka ma 60 lat wieku”.