Przejdź do treści

Pogańskie obrzędy i kościół we wsi Stare Bielsko

Jak głosi legenda w XII wieku w miejscu dzisiejszego kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku, znajdował się pogański gaj dębowy, w którym w 1131 roku wzniesiono drewnianą świątynię. W świątyni czczono słowiańskie bóstwo Peruna – boga grzmotów i piorunów. Według legendy pod obecnym kościelnym ołtarzem znajdują się resztki korzeni dębu, dawnego miejsca kultu. Obecny murowany budynek kościoła został wzniesiony we wsi Stare Bielsko około 1380 roku. Rok budowy kościoła ustalono jedynie na podstawie analizy stylu i formy budynku, ponieważ dotychczas nie odnaleziono żadnych źródeł opisujących fakt jego budowy. Wzniesienie świątyni najprawdopodobniej sfinansował właściciel wsi, książę cieszyński Przemysław I Noszak, jako kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisław dla miasta Bielska i wsi Stare Bielsko. W 1447 roku w Bielsku powołano parafię św. Mikołaja, w skład której weszła parafia starobielska. Odtąd kościół św. Stanisława stał się kościołem filialnym bielskiej parafii.W pierwszej połowie XV wieku po stronie zachodniej kościoła dobudowano wieżę. W 1560 roku w związku z uznaniem luteranizmu za oficjalne wyznanie księstwa cieszyńskiego, kościół przejęli w posiadanie protestanci. Dopiero w okresie kontrreformacji po 94 latach świątynia wróciła w ręce katolików. W okresie wojny trzydziestoletniej w latach 1618–1648 przez Stare Bielsko kilkukrotnie przechodziły wojska Szwedzkie. Legenda głosi, że król Szwecji Gustaw II Adolf schronił się w kościele św. Stanisława, po czym uciekł bocznymi drzwiami, zamykając je na klucz. Drzwi uda się otworzyć dopiero wówczas, gdy zapanuje pokój i pomyślność. Fakty historyczne jednak nie potwierdziły obecności władcy w kościele. Z okazji jubileuszu 700-lecia założenia parafii w latach 1830-1833 proboszcz parafii św. Mikołaja, ks. dr Mateusz Opolski przeprowadził generalny remont świątyni. W ramach prac remontowych m.in.: nadbudowano wieżę, zamieniono kopułę na spiczasty hełm, zamurowano południowe wejście do wieży, wzniesiono przybudówkę ze schodami na chór i dobudowano kaplicę zmarłych. Sześćdziesiąt lat później nałożono obecny mały hełm z iglicą. W 1953 roku powołana została ponownie parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika we wsi Stare Bielsko. W maju 1997 roku kościół otrzymał relikwie św. Stanisława biskupa z katedry wawelskiej. Kościół w Starym Bielsku jest najstarszą świątynią chrześcijańską w Bielsku.

Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku – ul. Klubowa 6