Przejdź do treści

Synagoga w Białej

…Przeznaczeniem tej nowo zbudowanej świątyni jest chwała jedynego Boga, który jedną ludzkość stworzył, ogarniając ją jednakową miłością i pragnąc, by w osobach Izraelity jak Nieizraelity doznawała równej miłości i szacunku…” – Nathan Glaser

W 1889 roku u zbiegu dzisiejszych ulic Krakowskiej i Kazimierza Wielkiego społeczność żydowska gminy wyznaniowej Lipnik-Biała wzniosła postępową synagogę. Projekt synagogi wykonał Karol Korn. Murowany budynek świątyni wzniesiono w stylu neoromańsko-mauretańskim na planie prostokąta. W budynku znajdował się przedsionek, który prowadził do głównej sali modlitewnej. Salę modlitewną otaczały trzy galerie dla kobiet wsparte na filarach. Uroczyste otwarcie świątyni nastąpiło 22 września 1889 roku. W uroczystościach uczestniczyły władze lokalne i duchowieństwo. Z przemówieniem do zebranych wystąpił pełniący służbę w synagodze, rabin postępowej Izraelickiej Gminy Wyznaniowej Lipnik-Biała, działacz społeczny i nauczyciel w szkole religijnej Talmud Tora – Nathan Glaser. Po wybuchu II wojny światowej, w nocy z 13 na 14 września 1939 roku świątynia została spalona przez bielskich Niemców. Zgliszcza spalonej synagogi zostały wyburzone.

Synagoga w Białej – skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Kazimierza Wielkiego