Przejdź do treści

Zielone płuca

W czerwcu 2018 roku na ścianie budynku Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli, grafik i architekt Dawid Celek, namalował mural noszący nazwę „Zielone płuca”. Obraz przedstawia drzewo stanowiące element krajobrazu beskidzkiego, którego korona ma formę płuc. Przesłanie muralu ma charakter edukacyjny, zwracający uwagę na potrzebę ochrony czystości powietrza. W ten sposób Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli, wraz Euroregionem Beskidy, włączyła się w akcję promowania czystego powietrza. Artystyczne dzieło Dawida Celka zwieńczyło konkurs na projekt muralu, zorganizowany przez Stowarzyszenie Region Beskidy w partnerstwie ze słowackim odpowiednikiem stowarzyszenia. W konkursie wzięło udział 10 artystów. Konkurs zorganizowany został w ramach mikro projektu „Powietrze nie zna granic”.

Mural „Zielone płuca” – ul. Paderewskiego 7