Przejdź do treści

Targ mięsny i cmentarz wojskowy nieopodal kościoła

W 1525 roku książę cieszyński Kazimierz II na prośbę Rady Miejskiej miasta Bielska zezwolił, aby w każdą sobotę w mieście odbywał się handel mięsem. Po otrzymaniu tego przywileju na placu nazywanym obecnie św. Mikołaja, co sobotę rzeźnicy rozkładali swoje jatki. Każdy zacny człowiek, mieszczanin lub rolnik mógł sprzedawać swoje produkty po wniesieniu odpowiedniej opłaty targowej. Sobotni targ w okresie od 29 września tj. dnia św. Michała do zapustów trwał od rana do zachodu słońca. W pozostałą część roku handel kończył się godzinę przed zachodem. Zgodnie z obowiązującym prawem, handlarze mięsem mieli obowiązek, wystawiać na sprzedaż również skórę ubitego zwierzęcia, którą nabywali i wykorzystywali w swojej produkcji szewcy. Targ był nadzorowany przez urzędnika miejskiego i przedstawiciela cechu rzemieślników. Ich rolą było m.in. wyłapywanie nieuczciwych sprzedawców, oferujących towary złej jakości i nakładanie na nich kar pieniężnych. Po zakończeniu dnia targowego handlarze nie mogli ponownie sprzedawać pozostałego mięsa. Przyłapani na łamaniu tego zakazu, podlegali karze konfiskaty towarów na rzecz szpitala miejskiego. Targ mięsny zlikwidowano w 1922 roku. W latach 1443-1447 nieopodal placu, wzniesiono murowany kościół pw. św. Mikołaja, wokół którego założono cmentarz. Pomiędzy kościołem, a placem w 1789 roku wzniesiono budynek Miejskiej Szkoły Ludowej, która funkcjonowała do 1883 roku. Przez następne dwadzieścia lat budynek pełnił funkcję mieszkalnego. W związku z rozbudową kościoła został rozebrany w 1908 roku. Po zakończeniu II wojnie światowej, na placu znajdował się cmentarz żołnierzy radzieckich, a w 1949 roku postawiono na nim pomnik nieznanego autora, ku czci Armii Radzieckiej. Cmentarz zlikwidowano w 1968 roku, a pomnik został spontanicznie zburzony przez mieszkańców 1990 roku.

Plac św. Mikołaja, dawniej targ mięsny oraz cmentarz żołnierzy radzieckich