Przejdź do treści

Willa Erwina Bathelta

Neobarokowa willa fabrykanta Erwina Bathelta, który wraz z braćmi Robertem i Richardem przez wiele lat prowadził jedną z największych w Bielsku, fabryk włókienniczych J.G. Bathelta Synowie, przejętą w 1890 roku po ojcu i wuju. Fabryka zlokalizowana była przy dzisiejszej ulicy Partyzantów 27, a w miarę jej rozwoju zabudowania fabryczne ciągnęły się aż do ulicy 1 Maja. Erwin Bathelt był również radcą handlowym, członkiem sekcji prawnej Rady Gminnej, wiceprezydentem zarządu Bielsko-Bialskich Tramwajów, a także jednym z prezbiterów parafii ewangelickiej. W 1901 roku wraz z żoną Ellą – córką właściciela zakładu wykończania tkanin Aloisa Bernaczika wprowadził się do swojej willi przy ul. 1 Maja 11. Bathelt zmarł w 1925 roku podczas pobytu austriackim uzdrowisku w Mariatrost koło Grazu. Pochowany został w Bielsku. W okresie PRL-u w willi otwarto Przedszkole Miejskie.

Willa Erwina Bathelta – Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 11