Przejdź do treści

Niecodzienny spadek

Neorenesansowy budynek wybudowany w 1883 roku według projektu Karola Korna dla bielskiego przemysłowca, finansisty i filantropa, a jednocześnie postaci bardzo tajemniczej – Teodora Sixta. W chwili budowy była pierwszą rezydencją willową na północ od centrum miasta Bielska. Budynek oparto na rzucie prostokąta. Splendoru budynkowi dodaje wieża w części południowo-zachodniej. Po śmierci Sixta willa została na mocy testamentu przekazana miastu z zastrzeżeniem, że miasto nie może jej sprzedać. Pozostały majątek Sixt rozdzielił pomiędzy bielską biedotę, parafię ewangelicką Zbawiciela i Ewangelicki Związek Kobiet.

Teodor Sixt pochodził z Wirtembergii. Po osiedleniu w Bielsku został właścicielem farbiarni w Wapienicy koło Bielska – dzisiaj dzielnica miasta. Wśród plotek, nie znajdujących historycznego potwierdzenia, pojawiają się informacje o handlu bronią, prowadzeniu przez Sixta sieci domów publicznych. Podejrzewa się też, że czerpał zyski, prowadząc w okolicach miasta kwatery dla robotników, gdyż ci na skutek uchwały rady miejskiej, mieli zakaz osiedlania się w granicach Bielska. Najprawdopodobniej grał również na giełdzie i skupował akcje bielskich przedsiębiorstw, a także zainwestował w wystawę światową, która odbyła się w Wiedniu w 1873 roku. Był dwukrotnie żonaty jednak do końca życia pozostał bezdzietny. Zmarł 4 czerwca 1897 roku, przyczyną śmierci była prawdopodobnie gruźlica nerek. Został pochowany na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Bielsku.

Willa Teodora Sixta – ul. Mickiewicza 24