Przejdź do treści

„Kozica”

Dzieło autorstwa Ilony Krieser przedstawiające kozicę tatrzańską nad skalną półką. Mural namalowany na ścianie bloku przy ul. Morskie Oko 23 powstał w ramach drugiej edycji projektu „oBBraz miasta #2”. Konkurs na mural na ścianie wieżowca w 2015 roku ogłosiła Galeria Bielska BWA, w związku z zainteresowaniem Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z wymogami konkursu, obraz miał nawiązywać tematycznie do Tatr, ze szczególnym uwzględnieniem Morskiego Oka oraz do Karpat. Spośród trzydziestu czterech zgłoszonych projektów, które napłynęły z Polski i zagranicy do realizacji wybrany został projekt Ilony Krieser, zatytułowany „Kozica”. Zgodnie z ideą prezentowaną przez autorkę projekt nawiązuje do szczytu Mnich, który znajduje się nad Morskim Okiem. Śnieg w kotle Mnicha zalega przez cały rok, dlatego projekt jest nieco monochromatyczny. W odczuciu autorki oddaje to surowość tatrzańskiej skały w powiązaniu z wielkomiejską bryłą bloku mieszkalnego, a realizm przedstawionej kozicy ociepla zimowy klimat muralu.

Mural „Kozica” – ul. Morskie Oko 23