Przejdź do treści

Szkoła katolicka w Bielsku

W XVIII wieku naprzeciwko wejścia do budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Mikołaja znajdował się parterowy budynek katolickiej Miejskiej Szkoły Ludowej w Bielsku. Władze miasta składające się głównie z protestantów nie były zainteresowane wydawaniem miejskich pieniędzy na szkołę dla katolików. Jak wykazał raport kontrolny z 1777 roku, stan techniczny budynku był fatalny. Dyrektor szkoły nie mógł również korzystać w pełni z opłat szkolnych, gdyż większość dzieci nie chodziła do szkoły z uwagi na dużą odległość placówki od ich miejsc zamieszkania. Po latach starań, dopiero w 1788 szkoła uzyskała środki na remont budynku i nadbudowę piętra. W wyremontowanej szkole na parterze znajdowały się dwie izby mieszkalne rektora i sala lekcyjna, a na piętrze pokój drugiego nauczyciela. Jednak los nie był łaskawy dla budynku szkolnego, który w 1808 roku podczas pożaru miasta został strawiony przez ognień. W ramach usuwania zniszczeń w miejscu spalonej szkoły wzniesiono nowy budynek niemieckiej szkoły katolickiej. W szkole zatrudnieni byli: kierownik szkoły i pomocnik – adjuwant oraz dwaj nauczyciele. Zarobki kadry nauczycielskiej w tamtym okresie nie były zbyt wysokie i wynosiły około 100 florenów. Do pensji doliczano także tzw. akcydencje, czyli wynagrodzenie za czynności wykonywane w kościele tj. wypiek hostii, dzwonienie, prowadzenie ksiąg. Szkoła otrzymywała datki od miejscowych obywateli, jednak nie były one tak szczodre jak w społeczności ewangelickiej. W 1821 roku szkoła została przekształcona w Szkołę Główną – Hauptschule. W ramach zajęć w klasach przygotowawczych uczniowie poznawali podstawy pisania, czytania i rachunków. Program nauczania dzieci starszych był bardziej rozwinięty. W 1848 roku Szkołę Główną przekształcono w Szkołę Normalną – Normalschule, w której m. in. prowadzono kursy przygotowawcze dla przyszłych nauczycieli. Do 1859 roku naukę w szkole pobierała młodzież obojga płci, a od tego roku dla dziewcząt wydzielono odrębny budynek w sąsiedztwie. Szkoła męska funkcjonowała do 1883 roku. Przez następne dwadzieścia lat budynek szkolny pełnił funkcję mieszkalne. W związku z planowaną rozbudową kościoła parafialnego został rozebrany w 1908 roku.

Szkoła katolicka w Bielsku – pl. Świętego Mikołaja